حدیثی از آسمان
از امیرالمومنان علی (علیه السلام) : سوال شد : بدترین همنشین کیست ؟ فرمود : آنکه معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد